Make your own free website on Tripod.com

หน้าแรกของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว
คำขวัญตำบลบ้านติ้ว : ต้นยางสูงล้ำ รำเสื้อแขบลาน นมัสการหลวงปู่เหง้า สถูปเจดีย์เก่า ลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์ เลื่องลือนักผ้ามุก พันผูกวัฒนธรรม...........
 
 
หนังสือพิมพ์/TV
คุณเป็นคนเข้าชมคนที่
Free-counter-plus.com
 

การจัดงานวันเด็กประจำปี 2551 ในวันที่ 11 มกราคม 2551 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว
มีกิจกรรมภายในมากมาย
<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2551
ณ สนามวัดศรีภูมิบ้านติ้ว มีกิจกรรมภายใน
ตำบลมากมาย
<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
งานประเพณีบุญบั้งไฟ วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ณ สนามวัดศรีภูมิบ้านติ้ว <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
โคงการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี 2551
ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2551 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว มีกิจกรรมภายในตำบลมากมาย

<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
 
   
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
 
 
 
ประกาศ
เรื่อง
ลงวันที่
อบต.บ้านติ้ว
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2,5,10 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูร์ (แนบ 1)
9 มกราคม 2551
อบต.บ้านติ้ว
โครงการขุดบ่อน้ำทิ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูร์ (แนบ 1)
8 กุมภาพันธ์ 2551
อบต.บ้านติ้ว
โครงการจัดซื้อวัตถุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์( แนบ 1)
8 กุมภาพันธ์ 2551
อบต.บ้านติ้ว
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,3,11 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์(แนบ 1) 8 กุมภาพันธ์ 2551
อบต.บ้านติ้ว
โครงการสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในพื้นที่(สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2551(แนบ 1)
11 มีนาคม 2551
อบต.บ้านติ้ว
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4,6,7,8,9 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ(แนบ 1)(แนบ 2) 6 พฤษภาคม 2551
อบต.บ้านติ้ว
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬา อบต.บ้านติ้ว ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์(แนบ 1)
6 พฤษภาคม 2551
อบต.บ้านติ้ว
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (สำหรับภาคเรียนที่ 1/2551).(แนบ 1)(แนบ 2) 6 มิถุนายน 2551
     
     
 
     

ติดต่อ Web Master
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว
ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
E-mail : t_prasit@hotmail.com
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร.0-5675-9214 Fax.05675-9203